โปรไฟล์บริษัท

บทพิสูจน์
ความสามารถ

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์..บริเวณที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 5,000 ปี การดำเนินชีวิตในสภาพพื้นที่อันมีข้อจำกัด ทำให้คนในพื้นที่เรียนรู้ที่จะปรับตัวในการดำรงค์ชีวิตจึงมีหลักฐานการทำกิจกรรมทางชลประทานและกสิกรรม ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการขุดคูน้ำ สร้างคันดินรูปแบบที่แตกต่างกัน และหลักฐานประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำรงค์เลี้ยงชีพมากมายหลายชนิด

โปรไฟล์บริษัท

ท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารของพื้นที่ภาคอีสาน..

สกุลช่างเก่าแก่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตระกูลหนึ่งได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรดินและน้ำจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยองค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาพร้อมทักษะเชิงช่างหลากหลายแขนงของครอบครัว ประสานกับการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างชำนาญ

สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเรายังคงสืบสานสายเลือดนักสู้ของช่างฝีมือหลากหลายแขนงมาอย่างต่อเนื่อง ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประยุกต์ใช้การทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น และจัดตั้งให้อยู่ในรูปแบบบริษัทที่มีการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง มีสถานประกอบการและโรงงานอยู่ใจกลางเมืองเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถติดต่อได้สะดวก

นอกจากนั้น บริษัทยังส่งช่างฝีมือเข้ารับการอบรมวิชาชีพจนได้รับใบอนุญาตฯ จากหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องอีกด้วย

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว
เครื่องเจาะบาดาล

ตัวอย่างผลงาน


คู่ค้าภาครัฐ
บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้พัฒนาสินค้าและบริการให้มีความเป็นมาตรฐานสำหรับจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
45
ประสบการณ์
18
พนักงาน
1727
ลูกค้า
2327
โครงการ