ขุดเจาะบ่อบาดาล
สำรวจ-ขุดเจาะ

น้ำ
ต้นกำเนิดชีวิต

น้ำ จัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากของมนุษย์ นอกจากใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้ว เรายังจำเป็นต้องใช้เพื่อการการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และใช้ในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจทุกชนิดด้วย

นอกจากแหล่งน้ำผิวดินแล้ว แหล่งน้ำใต้ดิน (groundwater) เป็นทรัพยากรแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่สำคัญแหล่งหนึ่งสำหรับมนุษย์ ดังนั้นการนำน้ำจากใต้ดินอันมีค่าขึ้นมาใช้จึงควรดำเนินการโดยผู้มีความชำนาญในการขุดบ่อน้ำบาดาลโดยเฉพาะ

หากคุณกำลังมองหาบริษัทขุดเจาะบาดาลที่มีประสบการณ์และรับผิดชอบ ทีมงานของเราพร้อมแล้วที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่าน

วางระบบงานบ่อบาดาล

เราสามารถให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าวางแผนระบบการสร้างบ่อบาดาลได้ทุกขั้นตอน

สำรวจน้ำบาดาล

การสำรวจทางธรณีวิทยา ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเพื่อนำมาคำนวณและประเมินลักษณะของชั้นน้ำบาดาล ตลอดจนสามารถคำนวณความลึกและปริมาณซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนคัดเลือกสถานที่และกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ขุดเจาะบ่อบาดาล

เรามุ่งเน้นการสร้างบ่อบาดาลคุณภาพดี โดยคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ ผลิตบ่อที่ให้น้ำใสสะอาดปราศจากการปนเปรื้อน ซึ่งสามารถดึงศักยภาพน้ำสูงสุดของพื้นที่ และมีอายุการใช้งานของบ่อที่ยาวนาน ซึ่งควบคุมดูแลโดยทีมช่างชำนาญพื้นที่และมีใบอนุญาตถูกต้อง

ติดตั้งปั้มสูบน้ำบาดาล

คำนวณและประเมินคุณลักษณะเพื่อการแนะนำชนิดและขนาดแรงม้าที่เหมาะสมของเครื่องสูบน้ำ ทั้งระบบไฟฟ้าปกติและจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์

วางระบบสำรองน้ำ

บริการสร้าง วางระบบและติดตั้งถังกักเก็บน้ำชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ตามงบประมาณที่คุณพอใจ

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาล

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

งานเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ราบสูงของตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ
งานเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ราบสูงของตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ
150 ม. ลึก
งานเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ราบสูงของตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ พื้นที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 300 เมตร โดยตั้งเขตอุทธรณีชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเสาขัว ซึ่งเป็นธรณีที่ประกอบด้วยหินตะกอน (Sedimentary Rocks) หินทราย หินทรายแป้งเนื้อปนไมกา เม็ดปูนและเม็ดซิลิกา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและมีความลาดเอียง จึงทำให้พื้นที่นี้มีประมาณน้ำบาดาลสะสมค่อนข้างต่ำ ทำให้การค้นหาและเจาะบาดาลทำได้ยากลำบาก

Drilling of artesian wells in the highlands of Watabaek Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, the area is located at an altitude of more than 300 meters above sea level, by setting up a geologic basin of Sao Khua series which is a geology that consists of sedimentary rocks of sandstone, siltstone with mica Granules and Silica Granules. Most of the area is hilly and sloping. Therefore, this area has a relatively low estimation of accumulated groundwater. This made it difficult to find and penetrate the well.

ก่อนการดำเนินการขุดเจาะ ทีมงานพสุธาทุ่มเทเวลากับการสำรวจ Electrical Resistivity Method (ERM) หลายสิบจุด ก่อนเลือกพื้นที่เจาะที่เหมาะสมและดำเนินการเจาะบ่อบาดาลอย่างแม่นยำ จนสามารถสร้างบ่อบาดาลที่มีความสามารถในการผลิตน้ำสะอาดได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ฯ

Prior to drilling operations, our team devoted a lot of time to dozens of Electrical Resistivity Method (ERM) surveys before selecting the appropriate drilling site and conducting accurate well drilling. until the creation of an artesian well capable of producing groundwater to the full potential of the area.
ชมผลงาน
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี
60 ม. ลึก
งานเจาะบ่อบาดาลในอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยพื้นที่ตั้งอยู่เขตอุทกธรณีชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน ซึ่งเป็นโซนที่เจาะบาดาลได้ยากพื้นที่หนึ่ง เนื่องจากธรณีเป็นชั้นหินแข็งหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหินปูนและหินแกรนิต และมีชั้นตะกอนดินผสมเศษหินภูเขาสลับกับชั้นทรายและดินเหนียว ผู้ควบคุมการเจาะจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสมาธิในการควบคุมความเร็วในการเจาะและปริมาณลมให้เหมาะสม

Drilling of artesian wells in Phatthana Nikhom District, Lopburi Province. The area is located in the aquifers hydrogeological zone, the carbonate rocks of the Permian age. This is a zone that is difficult to drill groundwater because the geology is a variety of hard rock layers, whether it is limestone and granite and there is a layer of sediment mixed with mountain rock rubble alternating with sand and clay layers. Drill operators need skill and concentration to properly control drilling speed and airflow.
ชมผลงาน
ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลจังหวัดนครสวรรค์
ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลจังหวัดนครสวรรค์
ม. ลึก
ติดตั้งปั้มน้ำบาดาลให้กับเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ชมผลงาน
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
60 ม. ลึก
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน บ้านวังโพน ต.บัวลาย อ.บัวลาย เน้นการสร้างบ่อบาดาลคุณภาพดีพร้อมออกแบบและติดตั้งระบบการใช้น้ำภาพในบ้านของลูกค้า ชมผลงาน
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานเกษตรและครัวเรือน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานเกษตรและครัวเรือน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
70 ม. ลึก
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานเกษตรและครัวเรือน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี หน้างานบริเวณผิวดินเป็นดินลูกรังที่มีความโปรงตัว ลึกลงไปเป็นชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปรอายุเพอร์เมียนคาร์บอนิเฟอรัส ประกอบด้วยชั้นหินตะกอน หินทราย หินเกรย์แวก สีเทาแกมเขียว หินกรวดมน และหินปูนแทรกเป็นเลนซ์ จากการสำรวจตรวจพบโครงสร้างโพรงน้ำบาดาล aquifer bedrock กระจายในความลึก 60-100 เมตร โดยมีปริมาณน้ำบาดาลไม่ต่ำกว่า 40 ลบ.ม./ชั่วโมง

Drilling of groundwater wells for agricultural and household use, Lat Takhian Subdistrict, Kabin Buri District, Prachin Buri Province, is an area with good groundwater quality and supply.
The soil surface is laterite soil that has a sheer but deep down to become aquifers, semi-permian carboniferous aquifers. It consists of sedimentary rock, sandstone, grey-wax, greenish-gray, rounded pebbles and interlaced limestone. According to the survey, the aquifer bedrock was found spreading at a depth of 60-100 meters with a groundwater volume of not less than 40 cubic meters/hour.
ชมผลงาน
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.สีดา จ.นครราชสีมา
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.สีดา จ.นครราชสีมา
50 ม. ลึก
พิกัดขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งอยู่ในเขตเป็นพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลอยู่น้อย ชั้นอุทกธรณีกลุ่มชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดมหาสารคาม ประกอบด้วยชั้นหินตะกอน (Sedimentary rocks) หินโคลน หินทรายแป้ง และหินทราย ซึ่งเป็นกลุ่มหินที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงพอที่จะสร้างบ่อบาดาลแบบ Open Hole ทีมงานจึงดำเนินการสร้างบ่อบาดาลแบบถาวรเพื่อให้บ่อบาดาลมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ชมผลงาน
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
60 ม. ลึก
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเจาะบาดาลได้น้ำจืดคุณภาพดี โดยตั้งอยู่ในเขตชั้นอุทกธรณีอยู่ในเขตหินชุดมหาสารคาม ประกอบด้วยตะกอนที่ยังไม่จับกันแข็ง (Sediments) ตะกอนตะพักลำน้ำ: ทราย กรวด ศิลาแลง และลูกรัง

Groundwater Well Drilling for agriculture at Bot Subdistrict, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province, which is an area where the well can be drilled with good quality fresh water. It is located in the hydro-geological layer in the Maha Sarakham Rock formation area. Consists of sediments: sand, gravel, laterite and gravel.

เพื่อให้บ่อบาดาลมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่างบาดาลจึงมีสร้างบ่อแบบมาตราฐานโดยการกรุบ่อด้วยท่อกันพังสุดถึงก้นบ่อ

Then to make artesian wells provide a long service life. Our technicians build a standard Cased & Perforated Well Completion.
ชมผลงาน
งานเจาะบาดาลเพื่อใช้ในภาคธุรกิจ อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
งานเจาะบาดาลเพื่อใช้ในภาคธุรกิจ อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
60 ม. ลึก
งานเจาะบาดาลในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ชั้นอุทกธรณีตั้งอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน โดยชั้นดินส่วนบนเป็นตะกอนดินโคลนและทรายละเอียดจำเป็นต้องเจาะด้วยระบบน้ำเวียนไปจนถึงชั้นธรณีที่เป็นหินแข็งจึงเจาะต่อด้วยระบบลมกระแทกผ่านชั้นหินหลากหลายชนิด (หินปูน หินแกรนิต ฯลฯ) ให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่มีความสะอาดและมีปริมาณเหมาะสมต่อการสูบใช้งานในเชิงพาณิชย์

The hydrogeological layer that exists in Permian carbonate aquifers. Mud Rotary and Reverse Circulation drilling are required because the upper soil surface is sedimentary, mud, and fine sand. Drilling continues with the Air Drilling through several rock layers (limestone, granite, etc.) until it reaches aquifers that are clean and massive enough for commercial use.
ชมผลงาน
ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 193 เมตร เขาสามหลั่น อำเภอเมือง จ.สระบุรี
ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 193 เมตร เขาสามหลั่น อำเภอเมือง จ.สระบุรี บริเวณหน้าเขาสามหลั่น เขตตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จ.สระบุรี เป็นเขตพื้นที่ๆ ช่างเจาะบาดาลส่วนใหญ่ไม่กล้ารับงานเจาะ เนื่องจากเป็นบริเวณที่เจาะบ่อบาดาลได้ยาก เนื่องจากธรณีเป็นชั้นหินกลุ่มหินภูเขาไฟและหินปูนหนา ทีมงานพสุธาส่งทีมงานเข้าสำรวจธรณีวิทยาด้วยเครื่องตรวจวัดน้ำบาดาล Geoelectrical Ground Water Exploration Resistivity Meter และเลือกจุดเจาะบ่อบาดาลที่ดีที่สุด จนสามารถได้บ่อบาดาลที่สามารถผลิตได้เป็นอย่างดี ชมผลงาน
งานบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มโซล่าเซลล์ บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
งานบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มโซล่าเซลล์ บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
80 ม. ลึก
พื้นที่ที่สูงของบ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีเขตที่ห่างไกลจากไฟฟ้าและน้ำประปา เนื่องด้วยชั้นธรณีเป็นกลุ่มหินปูนแข็งและหินภูเขาไฟชนิดแข็ง เจาะบ่อบาดาลได้ยาก เจ้าของพื้นที่จึงไว้วางใจมอบหมายให้ทีมงานพสุธาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบบาดาลน้ำลึกด้วยปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ชมผลงาน
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
45 ม. ลึก
น้ำช่วยหล่อเลี้ยงให้พืชและปลาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หากเจ้าของพื้นที่มีเวลาน้อยการใช้ระบบปั้มสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากช่วยประหยัดได้ในระยะยาวยังช่วยให้การดูแลพื้นที่สวนเกษตรขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น ชมผลงาน
งานขุดเจาะบาดาลในองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง จ.นครสวรรค์
งานขุดเจาะบาดาลในองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง จ.นครสวรรค์
32 ม. ลึก
ทีมงานรับงานขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้และดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง