สำรวจ น้ำบาดาล

หน้าหลัก /สำรวจน้ำบาดาล

ค้นหาและ
สำรวจน้ำบาดาล

การตรวจสอบสภาพทางอุทกธรณีวิทยาด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งผลการทดสอบจะนำมาใช้ในการระบุพิกัดในการจุดเจาะและกำหนดวิธีการสร้างบ่อบาดาลที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถหาความลึกในการขุดเจาะบ่อบาดาลและสามารถคำนวณปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถผลิตได้อีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญการปฏิบัติงานสร้างบ่อบาดาลในยุคปัจจุบัน

ในวันนี้ บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พร้อมให้บริการค้นหาและสำรวจน้ำบาดาลในเขตนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

การสำรวจน้ำบาดาลสำคัญอย่างไร?

การสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยเครื่องตรวจวัดน้ำบาดาล Geoelectrical Ground Water Exploration Resistivity Meter

การสำรวจนี้สามารถช่วยให้ช่างเจาะสามารถเลือกจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กำหนดความลึกและวิธีการเจาะที่เหมาะสมที่สุดตามสภาพพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลที่มีศักยภาพในสามารถผลิตน้ำสูงสุดตามสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ บ่อบาดาลและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดงบประมาณในการขุดเจาะที่สุด

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ค่าบริการสำรวจน้ำบาดาล

หมายเหตุ
* ค่าสำรวจสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการขุดเจาะบ่อบาดาล
* อัตราค่าสำรวจอาจปรับเพิ่มกรณีสำรวจนอกเขตพื้นที่ให้บริการ

เตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสำรวจฯ

เลือกจุดสำรวจที่ต้องการ

เจ้าของพื้นที่สามารถเลือกจุดสำรวจที่ต้องการแกเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งควรห่างจากระบบน้ำเสียอย่างน้อย 10 เมตร

สภาพผิวดิน

ผิวดินที่ใช้ในการสำรวจต้องแห้ง (ไม่แฉะ) และราบเรียบ หากเป็นที่ดินที่พึ่งถมที่ใหม่อาจจะต้องรอให้ดินเซ็ตตัวจนแน่นก่อน

ความพร้อมของพื้นที่

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ หากเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมหรือมีเศษวัสดุก่อสร้างจำนวนมาก บริษัทจะไม่สามารถออกสำรวจได้

ห่างแนวสายไฟ

ไม่สามารถสำรวจใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงหรือใต้อาคารที่มีโลหะปิดคลุม และต้องวัดห่างรั้วลวดหนามอย่างน้อย 2 เมตร
หมายเหตุ:
- หากเป็นพื้นที่สำรวจมีขนาดใหญ่และไม่มีอาณาเขตแน่ชัด เจ้าของที่จำเป็นต้องส่งตัวแทนเพื่อชี้แจงเขตแดนกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

กราฟสำรวจน้ำบาดาล
45
ประสบการณ์
18
พนักงาน
1727
ลูกค้า
2327
โครงการ

ตัวอย่างหน้างาน