ปั้มน้ำบาดาล
ปั้มไฟฟ้า/ปั้มโซล่าเซลล์

งานติดตั้ง
ปั้มสูบน้ำบาดาล

หลังช่างบาดาลทำการขุดเจาะและสร้างบ่อบาดาลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งปั้มสูบน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้นมาใช้ ซึ่งโดยปกติ ช่างผู้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลจะต้องเป็นผู้แนะนำรูปแบบ ชนิด และขนาดแรงม้าของปั้มสูบน้ำที่เหมาะสมในการสูบน้ำบาดาลนั้นๆ แก่เจ้าของบ่อ

คุณลักษณะสำคัญ (Specification) ของปั้มสูบน้ำบาดาลจะประเมินจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ:
1) ความสามารถในการผลิตนำ้ (Flow Rate) ของบ่อบาดาล
2) การกำหนดระยะความลึกในการสูบน้ำ (Depth Determination)

เมื่อได้สเปคของปั้มสูบน้ำที่ต้องการแล้ว ลูกค้าจึงจะสามารถเลือกยี่ห้อและชนิดของปั้มน้ำที่ต้องการได้ โดยในปัจจุบันปั้มน้ำบาดาลมีทั้งระบบไฟฟ้า (AC) ตามปกติ, จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (DC/Off grid) และ รุ่นพลังงานผสม (Hybrid Off-Grid)

ปั้มน้ำบาดาล

ในส่วนปั้มสูบน้ำบาดาล หากแบ่งเป็นลักษณะทางกายภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

(1) ปั้มสูบน้ำชนิดวางบนผิวดินปกติ (ปั๊มน้ำผิวดิน SURFACE PUMPS)
ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump) และ ปั๊มอัตโนมัติ (Automatic Pump) มีข้อดีคือ สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกต่อการใช้ และสามารถส่งน้ำได้ไกล อย่างไรก็ตามปั้มน้ำดังกล่าวมีความสามารถจำกัดในการดูดน้ำบาดาลในบ่อลึกๆ ไม่ได้ ซึ่งปั้มประเภทนี้โดยส่วนใหญ่ มีระยะดูดลึกสุด (Maximum Suction Depth) : เพียง 8-15 เมตร จากระดับผิวดิน จึงไม่เหมาะใช้สูบน้ำบาดาลในบ่อน้ำที่มีความลึกของภาคเหนือและภาคอีสาน

(2) ปั๊มที่ใช้จุ่มหรือแช่ลงไปในน้ำ (ปั๊มซับเมิร์ส Submersible Pump)
ปั๊มซับเมิร์สหรือปั้มน้ำบาดาล เป็นปั้มที่ใช้ในการสูบน้ำจากบ่อบาดาลโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกให้สะดวกต่อการหย่อนลงในบ่อบาดาลขนาดต่างๆ โดยปั้มจะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญคือ ส่วนมอเตอร์และส่วนใบพัด โดยมีขนาดและจำนวนใบพัดที่หลากหลาย เพื่อใช้สูบน้ำในบ่อและความลึกระดับต่างๆกัน ซึ่งการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลนั้นมีข้อจำกัดเรื่องความยากในการติดตั้ง ซึ่งควรติดตั้งโดยช่างบาดาลหรือช่างประปาที่มีทักษะและความชำนาญในการหย่อนปั้มน้ำบาดาลโดยเฉพาะ

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาค่าติดตั้ง
ปั้มสูบน้ำบาดาล

ปัจจุบันในท้องตลาดมีอุปกรณ์ปั้มสูบน้ำและแผ่นโซล่าเซลล์ออกมาหลายหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างล้วนมีประสิทธิภาพ ความคงทน อายุการใช้งานและบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายที่แตกต่างกัน ทีมงานบริษัทพสุธาจะเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานสูง ใช้งานง่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีการรับประกันหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ บ่อยครั้ง
หมายเหตุ
* ราคารวมค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์ปั้มบาดาล
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทางและข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคาไม่รวมเดินท่อประปาและถังเก็บสำรองน้ำ
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง