บริษัทพสุธาให้บริการอะไรบ้าง
1) สำรวจน้ำบาดาล (Resistivity Survey) ด้วยเครื่องวัดน้ำบาดาล หรือ Underground Water Detector โดยใช้เทคนิค Geophysical methods for Earth s Electromagnetic Field Source Modify and Measuring Devices
2) การเจาะบ่อบาดาล (Well Completion) ทั้งแบบ บ่อปิด + กรุกรวด (Cased and Perforated Completion + Gravel Packing) และ บ่อเปิด (Open Hole Completion) และ วิธีอื่นๆ
3) ติดตั้งและวางระบบท่อน้ำ-ไฟฟ้า-โซล่าเซลล์
4) ซ่อมบำรุงบ่อบาดาล (Maintenance) เช่น การเป่าล้าง ฯลฯ