ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

บริการเจาะบ่อบาดาลในสระบุรี
โดยช่างชำนาญพื้นที่

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตจังหวัดสระบุรี ที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างดี

เจาะบาดาลสระบุรี

ทางกลางความหลากหลายทางธรณีวิทยาของจังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นธรณีหินปูนแข็งของพื้นที่แก่งคอยและมวกเหล็ก ซึ่งจำเป็นต้องใช้การขุดเจาะแบบกระแทกด้วยลม Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer) โดยใช้ปั้มลมแรงดังสูงระดับ 15-18 บาร์ขึ้นไป หรือจะเป็นธรณีแบบที่ลุ่มภาคกลางของวิหารแดงและหนองแค ซึ่งใช้วิธีการเจาะแบบ Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทีมงานจึงเลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้น

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลสระบุรี

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 193 เมตร เขาสามหลั่น อำเภอเมือง จ.สระบุรี
ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 193 เมตร เขาสามหลั่น อำเภอเมือง จ.สระบุรี บริเวณหน้าเขาสามหลั่น เขตตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จ.สระบุรี เป็นเขตพื้นที่ๆ ช่างเจาะบาดาลส่วนใหญ่ไม่กล้ารับงานเจาะ เนื่องจากเป็นบริเวณที่เจาะบ่อบาดาลได้ยาก เนื่องจากธรณีเป็นชั้นหินกลุ่มหินภูเขาไฟและหินปูนหนา ทีมงานพสุธาส่งทีมงานเข้าสำรวจธรณีวิทยาด้วยเครื่องตรวจวัดน้ำบาดาล Geoelectrical Ground Water Exploration Resistivity Meter และเลือกจุดเจาะบ่อบาดาลที่ดีที่สุด จนสามารถได้บ่อบาดาลที่สามารถผลิตได้เป็นอย่างดี ชมผลงาน
งานบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มโซล่าเซลล์ บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
งานบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มโซล่าเซลล์ บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
80 ม. ลึก
พื้นที่ที่สูงของบ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีเขตที่ห่างไกลจากไฟฟ้าและน้ำประปา เนื่องด้วยชั้นธรณีเป็นกลุ่มหินปูนแข็งและหินภูเขาไฟชนิดแข็ง เจาะบ่อบาดาลได้ยาก เจ้าของพื้นที่จึงไว้วางใจมอบหมายให้ทีมงานพสุธาทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบบาดาลน้ำลึกด้วยปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ชมผลงาน
บ่อบาดาลสำหรับบ้านสวนวัยเกษียณ
บ่อบาดาลสำหรับบ้านสวนวัยเกษียณ
115 ม. ลึก
บ้านสวนทรงไทยแทรกตัวในสวนสวยขนาดใหญ่ในเขตบ้านหนองผำ ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย เจ้าของบ้านเคยมีบ่อบาดาลเดิมที่เสียหายและชำรุดตามอายุการใช้งาน จึงให้ทีมช่วงพสุธาดำเนินการขุดเจาะบ่อใหม่ พร้อมดำเนินการเชื่อมต่อระบบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทันที ชมผลงาน
บ่อบาดาลสำหรับบ้านเรือน
บ่อบาดาลสำหรับบ้านเรือน
40 ม. ลึก
การปลูกบ้านใหม่ในเขตที่ประปาเข้าไม่ถึงจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ช่างพสุธายินดีให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีสภาพธรณีในลักษณะหินปูน พื้นที่เป็นหินมีความแข็ง และน้ำแทรกตัวอยู่ในรอยต่อ-รอยแตกของหิน จำเป็นต้องใชัทักษะและความชำนาญของช่างบาดาลถึงเจาะให้ได้น้ำ ชมผลงาน
บ่อบาดาลสำหรับใช้ในบ้านลึก 130 เมตร @ มวกเหล็ก สระบุรี
บ่อบาดาลสำหรับใช้ในบ้านลึก 130 เมตร @ มวกเหล็ก สระบุรี
130 ม. ลึก
พื้นที่ของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มักเป็นเขตที่เจาะหาน้ำบาดาลได้ยากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงและพื้นทางธรณีส่วนใหญ่เป็นหินภูเขา ทำให้การสะสมตัวของชั้นน้ำบาดาลมีจำนวนจำกัด

ในพื้นที่มวกเหล็ก ทีมงานพสุธามุ่งเน้นการสำรวจหาโพรงน้ำบาดาลขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งมักซ่อนตัวตามรอยแยกและรอยแตกของหินภูเขา หากเลือกจุดเจาะได้อย่างแม่นยำ จะทำให้ได้บ่อบาดาลที่สามารถผลิตน้ำได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องยอมใจทีมงานพสุธา ที่เกิดจากตระกูลช่างเจาะเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา
ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง