ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

เจาะบาดาลลพบุรี

ปัจจุบัน ยังมีหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดลพบุรีที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ทีมงานพสุธาคือกลุ่มช่างบาดาลท้องถิ่นที่ชำนาญในการเจาะบาดาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะ มีความเข้าใจสภาพธรณีของพื้นที่ในแต่ละอำเภอเป็นอย่างดี มีรถเจาะบาดาล-อุปกรณ์ที่ทันสมัย เลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นนั้นๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน

ลพบุรี

เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทีมงานจึงเลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้น


ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลลพบุรี

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี
60 ม. ลึก
งานเจาะบ่อบาดาลในอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยพื้นที่ตั้งอยู่เขตอุทกธรณีชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน ซึ่งเป็นโซนที่เจาะบาดาลได้ยากพื้นที่หนึ่ง เนื่องจากธรณีเป็นชั้นหินแข็งหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหินปูนและหินแกรนิต และมีชั้นตะกอนดินผสมเศษหินภูเขาสลับกับชั้นทรายและดินเหนียว ผู้ควบคุมการเจาะจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสมาธิในการควบคุมความเร็วในการเจาะและปริมาณลมให้เหมาะสม

Drilling of artesian wells in Phatthana Nikhom District, Lopburi Province. The area is located in the aquifers hydrogeological zone, the carbonate rocks of the Permian age. This is a zone that is difficult to drill groundwater because the geology is a variety of hard rock layers, whether it is limestone and granite and there is a layer of sediment mixed with mountain rock rubble alternating with sand and clay layers. Drill operators need skill and concentration to properly control drilling speed and airflow.
ชมผลงาน
งานเจาะบาดาลเพื่อใช้ในภาคธุรกิจ อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
งานเจาะบาดาลเพื่อใช้ในภาคธุรกิจ อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
60 ม. ลึก
งานเจาะบาดาลในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ชั้นอุทกธรณีตั้งอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน โดยชั้นดินส่วนบนเป็นตะกอนดินโคลนและทรายละเอียดจำเป็นต้องเจาะด้วยระบบน้ำเวียนไปจนถึงชั้นธรณีที่เป็นหินแข็งจึงเจาะต่อด้วยระบบลมกระแทกผ่านชั้นหินหลากหลายชนิด (หินปูน หินแกรนิต ฯลฯ) ให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่มีความสะอาดและมีปริมาณเหมาะสมต่อการสูบใช้งานในเชิงพาณิชย์

The hydrogeological layer that exists in Permian carbonate aquifers. Mud Rotary and Reverse Circulation drilling are required because the upper soil surface is sedimentary, mud, and fine sand. Drilling continues with the Air Drilling through several rock layers (limestone, granite, etc.) until it reaches aquifers that are clean and massive enough for commercial use.
ชมผลงาน
เจาะบาดาลเพื่อใช้ในฟาร์มปลาดุก อ.ลำสนธิ
เจาะบาดาลเพื่อใช้ในฟาร์มปลาดุก อ.ลำสนธิ
Cased and Perforated Completion
50 ม. ลึก
การฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกจำเป็นต้องมีน้ำสะอาดปริมาณมาก ทีมงานพสุธาให้บริการสร้างบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในฟาร์ม ชมผลงาน
งานเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ต.เขาน้อย อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี
งานเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ต.เขาน้อย อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี
50 ม. ลึก
เขต ต.เขาน้อยของ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็นเขตธรณีที่มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-ใหญ่จำนวนมากแทรกในเนื้อดินร่วนปนทราย ทำให้การขุดเจาะบ่อบาลมีความยากลำบากเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ก้อนหินปูนสามารถร่วงลงมาติดขัดที่อุปกรณ์หัวเจาะ ทีมงานพสุธามุ่งเน้นการสร้างบ่อบาดาลคุณภาพโดยย่อท่อต่อความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆ หวังเพียงให้ลูกค้าทุกท่านมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเรา ชมผลงาน
งานเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อ.ลำสนธิ
งานเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อ.ลำสนธิ
Cased and Perforated Completion
120 ม. ลึก
พสุธาให้บริการสร้างบ่อบาดาลมาตราฐานพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และหาถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 12 ลบ.ม. ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง