ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

บริการเจาะบ่อบาดาลในพิจิตร
โดยช่างชำนาญพื้นที่

ปัจจุบัน ยังมีหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดพิจิตรที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ทีมงานพสุธาคือกลุ่มช่างบาดาลท้องถิ่นที่ชำนาญในการเจาะบาดาลในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีความเข้าใจสภาพธรณีของพื้นที่ในแต่ละอำเภอเป็นอย่างดี มีรถเจาะบาดาล-อุปกรณ์ที่ทันสมัย เลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นนั้นๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน

โดยทีมงานสามารถเจาะทั้งแบบลม Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer) ในเขตพื้นที่ที่ธรณีเป็นชั้นหินแข็ง และสามารถเจาะระบบน้ำเวียน (Mud Rotary & Reverse Circulation) ในเขตพื้นที่ดินเหนียวและทราย

เจาะบาดาลพิจิตร

เนื่องด้วย จ.พิจิตรเป็นพื้นที่รับเศษตะกอนจากแม่น้ำสายต่างๆ มาเป็นเวลานานทำให้ธรณีชั้นบนเป็นชั้นตะกอนบนตะพักน้ำ (Sediments) ซึ่งสำหรับการใช้งานในภาคการเกษตรสามารถเจาะบ่อบาดาลที่ไม่ลึกมากได้แต่จำเป็นต้องสร้างบ่อบาดาลแบบปิดและทำการกรุกรวดจำนวนมากเพื่อป้องกันเศษฝุ่นทรายไหลเข้าในบ่อบาดาล อย่างไรก็ตามน้ำบาดาลในชั้นความลึกนี้มักมีความขุ่นและอาจมีกลิ่นของโคลน ซึ่งสามารถใช้ในภาคการเกษตรแต่ไม่เหมาะสำหรับภาคครัวเรือนนัก ซึ่งหากเจ้าของพื้นที่ที่ประสงค์ได้บ่อบาดาลที่มีความใสสะอาด จำเป็นต้องเลือกเจาะในช่วงความลึกตั้งแต่ระดับ 80-100 เมตรขึ้นไป ซึ่งช่างบาดาลจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของการเจาะบาดาลในชั้นหินแข็ง

เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทีมงานจึงเลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยคำหนึงถึงสภาพพื้นที่เป็นหลัก

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลพิจิตร

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน


ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง