งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานเกษตรและครัวเรือน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี หน้างานบริเวณผิวดินเป็นดินลูกรังที่มีความโปรงตัว ลึกลงไปเป็นชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปรอายุเพอร์เมียนคาร์บอนิเฟอรัส ประกอบด้วยชั้นหินตะกอน หินทราย หินเกรย์แวก สีเทาแกมเขียว หินกรวดมน และหินปูนแทรกเป็นเลนซ์ จากการสำรวจตรวจพบโครงสร้างโพรงน้ำบาดาล aquifer bedrock กระจายในความลึก 60-100 เมตร โดยมีปริมาณน้ำบาดาลไม่ต่ำกว่า 40 ลบ.ม./ชั่วโมง

Drilling of groundwater wells for agricultural and household use, Lat Takhian Subdistrict, Kabin Buri District, Prachin Buri Province, is an area with good groundwater quality and supply.
The soil surface is laterite soil that has a sheer but deep down to become aquifers, semi-permian carboniferous aquifers. It consists of sedimentary rock, sandstone, grey-wax, greenish-gray, rounded pebbles and interlaced limestone. According to the survey, the aquifer bedrock was found spreading at a depth of 60-100 meters with a groundwater volume of not less than 40 cubic meters/hour.

PHASUTA

PVC 4-4" [Class 8.5]

ท่อ PVC ขนาด 4-4" [ชั้น 8.5]

1 YEAR WARRANTY

รับประกัน 1 ปี

70 METERS DEPTH

ความลึก 70 เมตร

FLOW RATE 50 M³/H

ผลิตน้ำ 50 ลบ.ม./ชม.

Cased & Perforated Completion


EFFICIENT
90%
PERFORMANCE
70%
CONVENIENT
85%


ภาพถ่าย

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง