ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

รับขุดเจาะบ่อบาดาลสีคิ้ว

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

การเจาะบ่อบาดาลใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ทีมงานพสุธารับเจาะบาดาลในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ครอบคลุมตำบลสีคิ้ว, บ้านหัน, กฤษณา, ลาดบัวขาว, หนองหญ้าขาว, กุดน้อย, หนองน้ำใส, วังโรงใหญ่, มิตรภาพ, คลองไผ่, ดอนเมือง และหนองบัวน้อย ถึงอำเภอสีคิ้วเป็นอำเภอขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เขื่อนลำตะคลองแต่ก็เป็นพื้นที่เจาะบาดาลได้ยาก เนื่องจากครึ่งหนึ่งของพื้นที่เป็นเขตบาดาลน้ำกร่อยและน้ำเค็ม ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือถึงแม้ไม่เป็นบาดาลน้ำเค็มแต่ระดับความลึกของบ่อบาดาลสามารถลึกได้ถึง 120-150 เมตร เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณขอบกระทะของภาคอีสาน มีสภาพเป็นหินทรายและหินดินดานที่ประเมินประมาณและค้นหาตาน้ำบาดาลที่ดีได้ค่อนข้างยาก ในบางพื้นที่ที่ติดกับลำตะคลองก็พบบ่อน้ำโคลนใต้ดินที่ยากต่อการขุดเจาะ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มทรายซิลิกาสีขาวอุ้มน้ำแล้วสามารถหลอกเครื่องสำรวจธรณีวิทยาว่าเป็นชั้นน้ำบาดาลให้ช่างสับสนได้อีกด้วย

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
45 ม. ลึก
น้ำช่วยหล่อเลี้ยงให้พืชและปลาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หากเจ้าของพื้นที่มีเวลาน้อยการใช้ระบบปั้มสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากช่วยประหยัดได้ในระยะยาวยังช่วยให้การดูแลพื้นที่สวนเกษตรขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น ชมผลงาน
ขุดเจาะบ่อบาดาลและวางระบบประปาหมู่บ้าน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อบาดาลและวางระบบประปาหมู่บ้าน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
100 ม. ลึก
ในเขตพื้นที่เชิงเขาสูงของอำเภอสีคิ้ว ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทีมงานพสุธาได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านแกชาวบ้านและเกษตรกร ชมผลงาน
เจาะบ่อบาดาล ความลึก 160 เมตร ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เจาะบ่อบาดาล ความลึก 160 เมตร ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
160 ม. ลึก
อ.สีคิ้ว เป็นหนึ่งในเขตที่เจาะบ่อบาดาลได้ยากพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนแนวธรณีที่มีลักษณะเป็นหินตะกอนกลุ่มหินทรายและหินดินดาน โครงสร้างชั้นน้ำบาดาลแทรกอยู่ตามรอยแตกและรอยต่อระหว่างชั้นหิน ดังนั้นหากมีความประสงค์จะขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นี้จะควรจะต้องทำการสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยเครื่องตรวจวัดน้ำบาดาล Geoelectrical Ground Water Exploration Resistivity Meter ก่อนเท่านั้น ตัวอย่างผลงานนี้ เจ้าของเป็นพื้นที่ได้เคยว่าจ้างช่างบาดาลนอกพื้นที่มาทำการเจาะหลายจุดแต่ไม่ได้น้ำ ดังนั้นเมื่อทางทีมงานพสุธาอาสามารับงานนี้ จึงได้ทำการปูพรมสำรวจรอบพื้นที่นี้เพื่อหาจุดเจาะที่มีตาน้ำขนาดใหญ่ จนสามารถส่งงานปริมาณตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า เรื่องดีๆ อาจไม่ได้มาจากโชคช่วย...แต่มาจากความรู้-ความชำนาญ+ความตั้งใจ ชมผลงาน
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
92 ม. ลึก
สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ห่างไกลจากระบบไฟฟ้า การใช้ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจึงทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับในยุคนี้ เพราะเนื่องจากเกษตรกรสามารถมีน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้ทันที สามารถกระจายน้ำไปยังพื้นที่เพราะปลูกได้ทั่วถึง อายุการใช้งานของโซล่าเซลล์ในปัจจุบันก็ยาวนานเกิน 25 ปี จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ชมผลงาน
เจาะบ่อบาดาลสีคิ้ว
เจาะบ่อบาดาลสีคิ้ว
50 ม. ลึก
พื้นที่ในเขต อ.สีคิ้วเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเจาะบาดาล เนื่องจากครึ่งหนึ่งของอำเภอผลิตบาดาลน้ำเค็ม-กร่อย ธรณีส่วนใหญ่เป็นหินทรายและหินดินดาน ปริมาณน้ำน้อยและชั้นบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ลึก ชมผลงาน
บ่อบาดาล ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
บ่อบาดาล ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
50 ม. ลึก
สภาพธรณีในเขต ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว เป็นชั้นหินทรายสีขาวที่มีส่วนผสมของควอตซ์ (Quartz) และซิลิกอนไดออกไซด์ (Silica/SiO2) สูง จึงทำให้มีความแข็งกว่าหินทรายทั่วไป

ในการเลือกจุดเจาะบาดาล นอกจากการสำรวจหาชั้นน้ำปริมาณมากในระดับความลึกที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องเลือกพิจารณาตำแหน่งเจาะที่เป็นรอยแยกของชั้นหิน ซึ่งต้องอาศัยทั้งความอดทนและชำนาญของช่างในพื้นที่ด้วย

ข้อดีประการหนึ่งของการมีบ่อบาดาลในพื้นที่หินใกล้เขตภูเขาคือปริมาณน้ำบาดาลสะสม และผนังบ่อมีความแข็งแรง เจ้าของบ่อสามารถขอให้ช่างสร้างได้ทั้งบ่อเปิดหรือบ่อปิดตามความต้องการของลูกค้า
ชมผลงาน
บ่อบาดาล บ้านสวนส่วนริมอ่างเก็บน้ำซับประดู่
บ่อบาดาล บ้านสวนส่วนริมอ่างเก็บน้ำซับประดู่
60 ม. ลึก
แม้ในเขตนํ้าประปาเข้าถึง แต่หากจําเป็นต้องใช้นํ้าจํานวนมากเพื่อการดูแลบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆในสวนในสวน การเจาะบาดาลเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าในระยะยาว ชมผลงาน
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
62 ม. ลึก
งานเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว ขุดเจาะบ่อเปิด (Open Holde Completion) ในระดับความลึก 62 เมตร ได้น้ำปริมาณกว่า 8 คิวต่อชั่วโมง คุณภาพของน้ำกร่อยนิดหน่อยแต่ดีพอสำหรับการเกษตรและการปลูกมันสัมปะหลัง ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง