ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

รับขุดเจาะบ่อบาดาลวังน้ำเขียว

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

วังน้ำเขียว

เขตพื้นที่วังนำ้เขียวเป็นเขตที่ราคาขุดเจาะบ่อบาดาลมีราคาสูงเช่นเดียวกับเขตพื้นที่ปากช่อง เนื่องจากธรณีเป็นภูเขาที่มีสภาพทางธรณีที่หลายหลาย ทั้งชั้นดินเหนียวหนา และ หินอัคนี (Igneous rocks) กลุ่มหินแกรโนไดออไรต์และหินฮอร์นเบลนด์แกรนิตที่มีความแข็งและเหนียว ซึ่งมีความยากและใช้เวลานานในการขุดเจาะ โพรงน้ำใต้ดินมีความแคบและเล็กโดยมักแทรกอยู่ตามรอยต่อและรอยแตกของชั้นหิน จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางธรณีวิทยาในการสำรวจหาจุดเจาะก่อนดำเนินการขุดเจาะ นอกจากนั้นความลึกเฉลี่ยของน้ำบาดาลอยู่ค่อนข้างลึก หากช่างขุดเจาะไม่มีเครื่องมือที่ใหญ่หรือแข็งแรงเพียงพอก็ไม่สามารถเจาะบ่อบาดาลสำเร็จได้

ทีมงานพสุธารับเจาะบาดาลในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ครอบคลุม ตำบลวังน้ำเขียว, ตำบลวังหมี, ตำบลระเริง, ตำบลอุดมทรัพย์และตำบลไทยสามัคคี พร้อมให้บริการเรื่องเอกสารราชการ

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

เจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร ตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว
เจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร ตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว
80 ม. ลึก
ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียวเป็นหนึ่งในเขตที่เจาะบาดาลได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่ร่องธรณีหินอัคนี (Igneous rocks) ชนิดหินแกรโนไดออไรต์ หินฮอร์นเบลนด์แกรนิตซึ่งยากในการขุดเจาะ ทั้งในเรื่องของความแข็งของหินและโอกาสที่จะทำให้หัวเจาะติดได้ ช่างเจาะควรเจาะด้วยความระมัดระวัง นอกจากนั้น บริเวณผิวดินชั้นต้นเป็นชั้นทรายและดินเหนียว จำเป็นเปลี่ยนระบบการเจาะทั้งแบบน้ำเวียนและลมกระแทก เพื่อให้เจาะบ่อบาดาลได้สำเร็จ ชมผลงาน
เจาะบาดาล ลึก 150 เมตร ตำบลไทยสามัคคี
เจาะบาดาล ลึก 150 เมตร ตำบลไทยสามัคคี
150 ม. ลึก
งานขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตที่เป็นเนินภูเขาสูง ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว โดยทางบริษัทสร้างบ่อบาดาลโดยการใส่ท่อ PVC คลุมผนังบ่อให้บ่อบาดาลที่ได้มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ชมผลงาน
บ่อบาดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์ บ้านพักตากอากาศ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
บ่อบาดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์ บ้านพักตากอากาศ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
100 ม. ลึก
การใช้ชีวิตในวิถีธรรมชาติและลดการใช้พลังงานถือเป็นจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ ในช่วงเวลาที่กรุงเทพฯประสบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5... ลูกค้าเจ้าของบ้านพักตากอากาศในอำเภอวังน้ำเขียวท่านนี้ กำลังสนุกกับการปลูกต้นไม้และการตกแต่งสวน

เริ่มจากการขุดเจาะบ่อบาดาลนำน้ำสะอาดจากหุบเขามาใช้หล่อเลี้ยงพรรณไม้ต่างๆ ส่วนน้ำส่วนเกินก็จัดเก็บลงบ่อน้ำที่ขุดไว้เพื่อเป็นธนาคารน้ำ

พร้อมกันนั้นก็ได้เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ในระบบไฟฟ้าผสม (HYBRID) เพื่อใช้งานการสูบน้ำบาดาล โดยเน้นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ซึ่งนอกจากได้กำลังในการสูบน้ำที่คงที่กว่าการใช้แสงอาทิตย์อย่างเดียวและยังประหยัดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างมากด้วย

********* ข้อมูลการติดตั้งชุดปั้มน้ำบาดาล​โซล่าเซลล์

- ให้ไฟบ้านและแสงอาทิตย์พร้อมๆ กัน โดยไม่ใช่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

- ซัมเมอร์ส​ JODAI ac/dc​ 750​W​ รุ่น HYBRID (ไฟฟ้าแบบผสม)

- แผงโซล่าเซลล์ ​340​ W​ จำนวน 4 แผง

- หลักการทำงานเป็นการแปลงไฟ AC ให้เป็น DC แล้วนำไปใช้พร้อมกัน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

- ประหยัดไฟได้มากกว่า เนื่องจากอิงการจายไฟจากโซล่าเซลล์เป็นหลัก
ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง