งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเจาะบาดาลได้น้ำจืดคุณภาพดี โดยตั้งอยู่ในเขตชั้นอุทกธรณีอยู่ในเขตหินชุดมหาสารคาม ประกอบด้วยตะกอนที่ยังไม่จับกันแข็ง (Sediments) ตะกอนตะพักลำน้ำ: ทราย กรวด ศิลาแลง และลูกรัง

Groundwater Well Drilling for agriculture at Bot Subdistrict, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province, which is an area where the well can be drilled with good quality fresh water. It is located in the hydro-geological layer in the Maha Sarakham Rock formation area. Consists of sediments: sand, gravel, laterite and gravel.

เพื่อให้บ่อบาดาลมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่างบาดาลจึงมีสร้างบ่อแบบมาตราฐานโดยการกรุบ่อด้วยท่อกันพังสุดถึงก้นบ่อ

Then to make artesian wells provide a long service life. Our technicians build a standard Cased & Perforated Well Completion.

PHASUTA

PVC 8-6" [Class 8.5]

ท่อ PVC ขนาด 8-6" [ชั้น 8.5]

1 YEAR WARRANTY

รับประกัน 1 ปี

60 METERS DEPTH

ความลึก 60 เมตร

FLOW RATE 4 M³/H

ผลิตน้ำ 4 ลบ.ม./ชม.

Cased & Perforated Completion


EFFICIENT
90%
PERFORMANCE
70%
CONVENIENT
85%
ภาพถ่าย

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง