ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

เจาะบ่อบาดาลปากช่อง

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

ปากช่อง

ในเขตปากช่องของจังหวัดนครราชสีมา เป็นอำเภอที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพของปริมาณน้ำบาดาลที่ดี ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตัวตำบลปากช่อง, กลางดง, หมูสี, หนองสาหร่าย, ขนงพระ, โป่งตาลอง, คลองม่วง, หนองน้ำแดง, ไทร และ พญาเย็น
อย่างไรก็ตามด้วยสภาพธรณีที่ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขา โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา-สระบุรี เป็นแผนรอยต่อของชั้นหินปูน มีโพรงลม (ถ้ำขนาดเล็กๆ) แทรกตัว ทำให้การขุดเจาะทำได้ค่อนข้างยากและในบางครั้งเจาะลงไปแล้วเจอหินเชิร์ตก่อนใหญ่ๆ อาจใช้เวลานานกว่าจะเจาะทะลุ นอกจากนั้นยังมีเขตหินอ่อนและหินควอต์กลุ่มหินเขี้ยวหนุมานบริเวณหมูสีและโป่งตาลองที่มีความแข็งมาก จำเป็นต้องดำเนินการขุดเจาะโดยช่างที่ชำนาญพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ในการขุดเจาะขนาดใหญ่และทันสมัย จึงทำให้ราคาการขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตนี้ถึงมีราคาแพงกว่าพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

งานเจาะบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งานเจาะบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
70 ม. ลึก
ในเขตที่ห่างไกลจากไฟฟ้าและน้ำประปา ทีมงานพสุธาให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลคุณภาพดีพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำน้ำจากใต้ดินมาเก็บในถังปูน เพื่อรอการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพราะปลูกต่อไป ชมผลงาน
บ่อบาดาลสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บ่อบาดาลสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
140 ม. ลึก
พื้นที่ตำบลวังกะทะ โครงสร้างอุทกธรณีอยู่ในเขตชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน ประกอบด้วยหินปูนภูเขา หินปูนเนื้อดินตกผลึกใหม่ มักมีหินเชิร์ตเป็นกระเปาะที่แทรกตัวรอบบริเวณ ซึ่งส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เจาะหาน้ำบาดาลได้ยาก เนื่องจากตาน้ำที่ดีมักอยู่ลึกประกอบกับความแข็งของหินจำเป็นต้องใช้วิธีการเจาะแบบลมกระแทก Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer) ที่เลือกใช้ลมระดับแรงดันสูง

สำหรับงานชิ้นนี้มีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ ทีมงานจึงต้องให้ท่อลมความยาวพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าเจาะได้ หลังขุดเจาะสำเร็จก็ดำเนินการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลชนิดสูบน้ำลึกให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน
ชมผลงาน
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตหมู่บ้านสระน้าใส
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตหมู่บ้านสระน้าใส
139 ม. ลึก
สภาพธรณีที่ส่วนใหญ่เป็นหินแข็งในเขตบ้านสระน้าใส ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ทำให้การขุดบ่อบาดาลไม่ใช่เรื่องงานนัก เริ่มจาการสำรวจทางธรณีวิทยาหลายจุดเพื่อคัดเลือกจุดเจาะที่มีความน่าจะเป็นไปได้ว่าจะพบตาน้ำที่ผลิตน้ำได้ดีที่สุด พร้อมใช้หัวเจาะที่สามารถเจาะกระแทกและทะลุเขตพื้นที่หินแข็งไปได้ สำหรับบ่อน้ำมีความลึก 139 เมตร และผลิตน้ำใสสะอาตในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้า ชมผลงาน
เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร
เจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ในบางพื้นที่ของ ต.โขนงพระ อ.ปากช่อง ธรณีเป็นหินแกรนิต ที่แข็งและเจาะบาดาลได้ยาก แต่ด้วยอุปกรณ์และทักษะของช่าง ทำให้เราสามารถเจาะพื้นที่นี้ให้ลูกค้าได้ครับ ชมผลงาน
บ่อบาดาลพร้อมโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรใน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง
บ่อบาดาลพร้อมโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรใน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง
52 ม. ลึก
เขตพื้นที่ตำบลขนงพระเป็นพื้นที่ดินดีและมีความชุ่มชื้นเหมาะกับการเพาะปลูกทั้งพืชไร่-พื้นสวน การขุดบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถทำได้ง่ายและสะดวก ชมผลงาน
เจาะบาดาลบริเวณเหมืองหินอ่อนของตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
เจาะบาดาลบริเวณเหมืองหินอ่อนของตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
120 ม. ลึก
เขตตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ที่มีหินอ่อนและหินเขี้ยวหนุมาน (หินควอตซ์) กระจายทั่วบริเวณ การขุดเจาะเป็นไปได้ยากเพราะธรณีมีความแข็งมากและส่วนใหญ่เป็นชนิดหินที่ไม่ให้น้ำมากนัก ชมผลงาน
บ่อบาดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์ บ้านพักตากอากาศ
บ่อบาดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์ บ้านพักตากอากาศ
120 ม. ลึก
ท่ามกลางพื้นที่สวนป่าสักใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บ้านเล็กๆ ที่อบอุ่นเรียบง่ายซ่อนตัวจากความวุ่ยวายของสังคมเมืองใหญ่

พสุธาและทีมงานฯ ดูแลขุดเจาะน้ำบาดาลและวางระบบโซล่าเซลล์ให้เจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและไฟฟ้าในบ้าน โดยไม่ต้องจำเป็นพึ่งพาน้ำประปาและไฟฟ้าจากโลกภายนอก
ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง