ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง เป็นพื้นที่ๆ กำลังได้รับความนิยมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ การขนส่งสะดวกแต่ราคาที่ดินไม่แพงมาก อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้มีข้อจำกัดในเรื่องของแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ยังขาดแคลนเพราะยังขาดระบบการชลประทานและประปายังมาไม่ถึง การขุดบ่อบาดาลจึงเป็นทางเลือกหลักในการหาน้ำในพื้นที่นี้ การเลือกบริษัทเจาะบาดาลที่ได้มาตราฐานให้สร้างบ่อบาดาลคุณภาพดีตั้งแต่แรกช่วยเจ้าของบ่อประหยัดเงินได้ในระยะยาว เพราะบ่อบาดาลที่ดีจะสามารถผลิตน้ำได้มากเต็มศักยภาพและมีอายุการใช้งานของบ่อบาดาลที่ต่อเนื่องยาวนาน

PHASUTA

PVC 6-6" [Class ]

ท่อ PVC ขนาด 6-6" [ชั้น ]

1 YEAR WARRANTY

รับประกัน 1 ปี

50 METERS DEPTH

ความลึก 50 เมตร

FLOW RATE 4 M³/H

ผลิตน้ำ 4 ลบ.ม./ชม.

Cased & Perforated Completion


EFFICIENT
90%
PERFORMANCE
70%
CONVENIENT
85%
ภาพถ่าย

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง