ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

รับขุดเจาะบ่อบาดาลชุมพวง

ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง เป็นพื้นที่ๆ กำลังได้รับความนิยมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ การขนส่งสะดวกแต่ราคาที่ดินไม่แพงมาก อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้มีข้อจำกัดในเรื่องของแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ยังขาดแคลนเพราะยังขาดระบบการชลประทานและประปายังมาไม่ถึง การขุดบ่อบาดาลจึงเป็นทางเลือกหลักในการหาน้ำในพื้นที่นี้ การเลือกบริษัทเจาะบาดาลที่ได้มาตราฐานให้สร้างบ่อบาดาลคุณภาพดีตั้งแต่แรกช่วยเจ้าของบ่อประหยัดเงินได้ในระยะยาว เพราะบ่อบาดาลที่ดีจะสามารถผลิตน้ำได้มากเต็มศักยภาพและมีอายุการใช้งานของบ่อบาดาลที่ต่อเนื่องยาวนาน
ตำบล
1. ชุมพวง (Chum Phuang)
2. ประสุข (Prasuk)
3. ท่าลาด (Tha Lat)
4. สาหร่าย (Sarai)
5. ตลาดไทร (Talat Sai)
6. โนนรัง (Non Rang)
7. หนองหลัก (Nong Lak)
8. โนนตูม (Non Tum)
9. โนนยอ (Non Yo)

ชุมพวง

บริษัทของเราเป็นผู้ดำเนินการให้บริการเจาะบ่อบาดาล โดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำบาดาลสำหรับประชาชนในพื้นที่ อ.ชุมพวง บริษัทของเรามีเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาลที่ทันสมัยในการตรวจและวิเคราะห์ปริมาณน้ำใต้ดิน เพื่อให้สามารถนำน้ำสะอาดขึ้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

เจาะบ่อบาดาล ฟาร์มหมู ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง
เจาะบ่อบาดาล ฟาร์มหมู ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง
50 ม. ลึก
ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง เป็นพื้นที่ๆ กำลังได้รับความนิยมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ การขนส่งสะดวกแต่ราคาที่ดินไม่แพงมาก อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้มีข้อจำกัดในเรื่องของแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ยังขาดแคลนเพราะยังขาดระบบการชลประทานและประปายังมาไม่ถึง การขุดบ่อบาดาลจึงเป็นทางเลือกหลักในการหาน้ำในพื้นที่นี้ การเลือกบริษัทเจาะบาดาลที่ได้มาตราฐานให้สร้างบ่อบาดาลคุณภาพดีตั้งแต่แรกช่วยเจ้าของบ่อประหยัดเงินได้ในระยะยาว เพราะบ่อบาดาลที่ดีจะสามารถผลิตน้ำได้มากเต็มศักยภาพและมีอายุการใช้งานของบ่อบาดาลที่ต่อเนื่องยาวนาน ชมผลงาน
บ่อบาดาลสำหรับฟาร์มหมู
บ่อบาดาลสำหรับฟาร์มหมู
80 ม. ลึก
ในเขตอำเภอชุมพวงเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการใช้งานในการเกษตร หากใช้พื้นที่ประกอบกิจการปศุสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมาก จำเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อดึงน้ำใต้ดินมาเสริมให้เพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามในเขตที่หาน้ำและเจาะบ่อบาดาลได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยเครื่องสำรวจน้ำบาดาลในการหาตาน้ำให้เจาะก่อนการขุดเจาะ และหากปริมาณน้ำบาดาลสะสมในพื้นที่มีน้อยก็จำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลหลายๆ บ่อแล้วรวมน้ำจากทุกบ่อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ชมผลงาน
บ่อบาดาลชุมพวง จ.นครราชสีมา
บ่อบาดาลชุมพวง จ.นครราชสีมา
ม. ลึก
ในเขตตำบลท่าลาด อ.ชุมพวง เป็นเขตที่ช่างบาดาลในท้องที่ยอมรับว่าเป็นเขตที่เจาะบาดาลได้ยาก แต่สำหรับทีมงานพสุธาที่ชำนาญพื้นที่นี้ การสร้างบ่อบาดาลให้ลูกค้าจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง