ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

การขุดเจาะบ่อบาดาลในครบุรี

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี
สำหรับบางพื้นที่การขุดเจาะบ่อบาดาลทำได้ง่ายและน้ำบาดาลอยู่ไม่ลึกมากนัก แต่บางพื้นที่ระดับน้ำบาดาลอยู่ลึกเกิน 100 เมตร ประกอบกับธรณีที่เป็นชั้นทรายสลับการหินตะกอน ทำให้การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ครบุรีเป็นเรื่องท้าทายสำหรับช่างเจาะบาดาล

ครบุรี

เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทีมงานจึงเลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้น

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลผลิตน้ำประปา อบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลผลิตน้ำประปา อบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา
100 ม. ลึก
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค บ้านหนองใหญ่พัฒนา (คุ้มหนองกระทิ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ชมผลงาน
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงถังกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงถังกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
120 ม. ลึก
เมื่อบ่อบาดาลที่มีอายุการใช้งานยาวนานได้สิ้นสุดลงพร้อมถังกรองน้ำบาดาลที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก ก็ถึงเวลาในการเจาะบ่อบาดาลบ่อใหม่ พร้อมถังซ่อมบำรุงและปรับปรุงถังกรองน้ำโดยการทำความสะอาด เปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองที่ชำรุดเสียหาย พร้อมเติมสารกรองน้ำใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ได้อย่างสบายใจ ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง