ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

เจาะบาดาลนครราชสีมา
เจาะบาดาล/นครราชสีมา

สำหรับการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศจำเป็นต้องควบคุมปริมาณสารเคมีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ความบริสุทธิ์ของน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ในการเพาะปลูกพืชจึงมีความสำคัญมากๆ ทีมงานพสุธาสามารถให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบโดยมีกรรมวิธีพิเศษที่สามารถป้องกันน้ำที่อาจปนเปื้อนเคมีเกษตรจากพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มโลหะหนักจากภาคอุตสหกรรม เพื่อให้น้ำบาดาลมีคุณภาพและความสะอาดสูงสุด

PHASUTA

PVC 4-4" [Class 8.5]

ท่อ PVC ขนาด 4-4" [ชั้น 8.5]

1 YEAR WARRANTY

รับประกัน 1 ปี

70 METERS DEPTH

ความลึก 70 เมตร

FLOW RATE 3 M³/H

ผลิตน้ำ 3 ลบ.ม./ชม.

Cased & Perforated Completion


EFFICIENT
90%
PERFORMANCE
70%
CONVENIENT
85%
ภาพถ่าย

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง