ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

รับขุดเจาะบ่อบาดาลขามทะเลสอ

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

ขามทะเลสอ

บริษัทของเราเป็นผู้ดำเนินการให้บริการเจาะบ่อบาดาล โดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำบาดาลสำหรับประชาชนในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ บริษัทของเรามีเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาลที่ทันสมัยในการตรวจและวิเคราะห์ปริมาณน้ำใต้ดิน เพื่อให้สามารถนำน้ำสะอาดขึ้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
70 ม. ลึก
สำหรับการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศจำเป็นต้องควบคุมปริมาณสารเคมีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ความบริสุทธิ์ของน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ในการเพาะปลูกพืชจึงมีความสำคัญมากๆ ทีมงานพสุธาสามารถให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบโดยมีกรรมวิธีพิเศษที่สามารถป้องกันน้ำที่อาจปนเปื้อนเคมีเกษตรจากพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มโลหะหนักจากภาคอุตสหกรรม เพื่อให้น้ำบาดาลมีคุณภาพและความสะอาดสูงสุด ชมผลงาน
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์
120 ม. ลึก
การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจสามารถช่วยลดต้นทุนค่าน้ำประปาได้มาก ทีมงานพสุธาให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลมาตราฐานเพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้น้ำสะอาดคุณภาพดี และมีปริมาณมากที่สุดตามศักยภาพของพื้นที่ ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง