ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

บริการเจาะบ่อบาดาลในนครราชสีมา
โดยช่างชำนาญพื้นที่

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

บริษัท พสุธา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ให้บริการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ ช่างเจาะบาดาลมีทักษะและความชำนาญในการเจาะบาดาลหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้เฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์การเจาะบาดาลที่ทันสมัยได้มาตราฐาน นอกจากนั้นทีมงานทุกคนมีความรู้-ความเข้าใจเรื่องสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ในในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี

ขุดเจาะบ่อบาดาลนครราชสีมา

เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทีมงานจึงเลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้น

ดังนั้นไม่ว่าสภาพธรณีที่เป็นหินทรายของอำเภอสีคิ้ว หรือหินแข็งในเขตอำเภอปากช่องและวังน้ำเขียว หรือธรณีที่เป็นทรายแป้งในเขตอำเภอเมืองโคราช และสภาพธรณีไหนๆ ช่างของเราก็เอาอยู่ การเจาะบาดาลไว้ใช้งานบ้านจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลนครราชสีมา

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
60 ม. ลึก
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน บ้านวังโพน ต.บัวลาย อ.บัวลาย เน้นการสร้างบ่อบาดาลคุณภาพดีพร้อมออกแบบและติดตั้งระบบการใช้น้ำภาพในบ้านของลูกค้า ชมผลงาน
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.สีดา จ.นครราชสีมา
งานขุดเจาะบาดาลเพื่อการใช้งานในครัวเรือน อ.สีดา จ.นครราชสีมา
50 ม. ลึก
พิกัดขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งอยู่ในเขตเป็นพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลอยู่น้อย ชั้นอุทกธรณีกลุ่มชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดมหาสารคาม ประกอบด้วยชั้นหินตะกอน (Sedimentary rocks) หินโคลน หินทรายแป้ง และหินทราย ซึ่งเป็นกลุ่มหินที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงพอที่จะสร้างบ่อบาดาลแบบ Open Hole ทีมงานจึงดำเนินการสร้างบ่อบาดาลแบบถาวรเพื่อให้บ่อบาดาลมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ชมผลงาน
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
60 ม. ลึก
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเจาะบาดาลได้น้ำจืดคุณภาพดี โดยตั้งอยู่ในเขตชั้นอุทกธรณีอยู่ในเขตหินชุดมหาสารคาม ประกอบด้วยตะกอนที่ยังไม่จับกันแข็ง (Sediments) ตะกอนตะพักลำน้ำ: ทราย กรวด ศิลาแลง และลูกรัง

Groundwater Well Drilling for agriculture at Bot Subdistrict, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province, which is an area where the well can be drilled with good quality fresh water. It is located in the hydro-geological layer in the Maha Sarakham Rock formation area. Consists of sediments: sand, gravel, laterite and gravel.

เพื่อให้บ่อบาดาลมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่างบาดาลจึงมีสร้างบ่อแบบมาตราฐานโดยการกรุบ่อด้วยท่อกันพังสุดถึงก้นบ่อ

Then to make artesian wells provide a long service life. Our technicians build a standard Cased & Perforated Well Completion.
ชมผลงาน
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
45 ม. ลึก
น้ำช่วยหล่อเลี้ยงให้พืชและปลาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หากเจ้าของพื้นที่มีเวลาน้อยการใช้ระบบปั้มสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากช่วยประหยัดได้ในระยะยาวยังช่วยให้การดูแลพื้นที่สวนเกษตรขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น ชมผลงาน
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลผลิตน้ำประปา อบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลผลิตน้ำประปา อบต.ครบุรี จ.นครราชสีมา
100 ม. ลึก
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค บ้านหนองใหญ่พัฒนา (คุ้มหนองกระทิ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ชมผลงาน
งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
80 ม. ลึก
ในเขตตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จะตั้งอยู่ในเขตโครงสร้างธรณีตั้งอยู่ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเสาขัว โดยเป็นหินตะกอน (Sedimentary rocks) หินทรายแป้ง หินทราย และหินดินดาน ซึ่งเป็นกลุ่มหินที่ไม่แข็งมากและจะสามารถผุกร่อนหากแช่น้ำในบ่อบาดาลเป็นเวลานานๆ ทีมงานพสุธาเลือกการสร้างบ่อบาดาลแบบปิด (Cased and Perforated Completion) เพื่อให้มั่นใจว่าบ่อบาดาลจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ชมผลงาน
งานเจาะบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งานเจาะบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
70 ม. ลึก
ในเขตที่ห่างไกลจากไฟฟ้าและน้ำประปา ทีมงานพสุธาให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลคุณภาพดีพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำน้ำจากใต้ดินมาเก็บในถังปูน เพื่อรอการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพราะปลูกต่อไป ชมผลงาน
เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พร้อมเชื่อมต่อระบบน้ำใช้ในบ้าน
เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พร้อมเชื่อมต่อระบบน้ำใช้ในบ้าน โซนตาย เป็นคำที่ช่างเจาะบาดาลใช้เรียกเขตพื้นที่ที่ยากต่อการหาน้ำ

หมู่บ้านโป่งแมลงวัน ในเขตตำบลเมืองใหม่โคกกรวดก็เป็นหนึ่งในเขต "โซนตาย" ที่บรรดาช่างบาดาลท้องถิ่นต่างหวาดกลัว และมีสุสานบ่อบาดาลร้างของช่างต่างถิ่นที่ได้ลองมาเจาะบ่อบาดาลแต่ต่างก็ต้องผิดหวังกลับไปจำนวนหลายสิบบ่อ

สำหรับงานนี้ ด้วยความตั้งใจดีของเจ้าของพื้นที่ ทีมงานพสุธาจึงมุ่งมั่นในการสำรวจหาจุดเจาะน้ำบาดาลเป็นเวลา 2 วัน จึงพบจุดเจาะที่เหมาะสมจนสามารถพัฒนาบ่อบาดาลที่มีกำลังการผลิตน้ำ 1 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มาก แต่ก็สูงสุดตามศักยภาพของพื้นที่นี้
ชมผลงาน
ระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
70 ม. ลึก
ในพื้นที่ๆ ห่างไกลจากเขตชุมชน การต่อระบบประปาและไฟฟ้าจากภาครัฐมายังพื้นที่อาจต้องใช้ทั้งกำลังเงินและเวลา ดังนั้นการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวเลือกที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลา ในวันนี้ ทีมงานของพสุธาพร้อมให้บริการขุดเจาะและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร เราเรื่องอุปกรณ์คุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมการรับประกันหลังการติดตั้ง ชมผลงาน
เจาะบ่อบาดาล ฟาร์มหมู ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง
เจาะบ่อบาดาล ฟาร์มหมู ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง
50 ม. ลึก
ในเขต ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง เป็นพื้นที่ๆ กำลังได้รับความนิยมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ การขนส่งสะดวกแต่ราคาที่ดินไม่แพงมาก อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้มีข้อจำกัดในเรื่องของแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ยังขาดแคลนเพราะยังขาดระบบการชลประทานและประปายังมาไม่ถึง การขุดบ่อบาดาลจึงเป็นทางเลือกหลักในการหาน้ำในพื้นที่นี้ การเลือกบริษัทเจาะบาดาลที่ได้มาตราฐานให้สร้างบ่อบาดาลคุณภาพดีตั้งแต่แรกช่วยเจ้าของบ่อประหยัดเงินได้ในระยะยาว เพราะบ่อบาดาลที่ดีจะสามารถผลิตน้ำได้มากเต็มศักยภาพและมีอายุการใช้งานของบ่อบาดาลที่ต่อเนื่องยาวนาน ชมผลงาน
บ่อบาดาลสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
บ่อบาดาลสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
140 ม. ลึก
พื้นที่ตำบลวังกะทะ โครงสร้างอุทกธรณีอยู่ในเขตชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน ประกอบด้วยหินปูนภูเขา หินปูนเนื้อดินตกผลึกใหม่ มักมีหินเชิร์ตเป็นกระเปาะที่แทรกตัวรอบบริเวณ ซึ่งส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เจาะหาน้ำบาดาลได้ยาก เนื่องจากตาน้ำที่ดีมักอยู่ลึกประกอบกับความแข็งของหินจำเป็นต้องใช้วิธีการเจาะแบบลมกระแทก Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer) ที่เลือกใช้ลมระดับแรงดันสูง

สำหรับงานชิ้นนี้มีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ ทีมงานจึงต้องให้ท่อลมความยาวพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าเจาะได้ หลังขุดเจาะสำเร็จก็ดำเนินการติดตั้งปั้มน้ำบาดาลชนิดสูบน้ำลึกให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน
ชมผลงาน
ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
70 ม. ลึก
สำหรับการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศจำเป็นต้องควบคุมปริมาณสารเคมีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ความบริสุทธิ์ของน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ในการเพาะปลูกพืชจึงมีความสำคัญมากๆ ทีมงานพสุธาสามารถให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบโดยมีกรรมวิธีพิเศษที่สามารถป้องกันน้ำที่อาจปนเปื้อนเคมีเกษตรจากพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มโลหะหนักจากภาคอุตสหกรรม เพื่อให้น้ำบาดาลมีคุณภาพและความสะอาดสูงสุด ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง