งานเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ราบสูงของตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ พื้นที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 300 เมตร โดยตั้งเขตอุทธรณีชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเสาขัว ซึ่งเป็นธรณีที่ประกอบด้วยหินตะกอน (Sedimentary Rocks) หินทราย หินทรายแป้งเนื้อปนไมกา เม็ดปูนและเม็ดซิลิกา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและมีความลาดเอียง จึงทำให้พื้นที่นี้มีประมาณน้ำบาดาลสะสมค่อนข้างต่ำ ทำให้การค้นหาและเจาะบาดาลทำได้ยากลำบาก

Drilling of artesian wells in the highlands of Watabaek Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, the area is located at an altitude of more than 300 meters above sea level, by setting up a geologic basin of Sao Khua series which is a geology that consists of sedimentary rocks of sandstone, siltstone with mica Granules and Silica Granules. Most of the area is hilly and sloping. Therefore, this area has a relatively low estimation of accumulated groundwater. This made it difficult to find and penetrate the well.

ก่อนการดำเนินการขุดเจาะ ทีมงานพสุธาทุ่มเทเวลากับการสำรวจ Electrical Resistivity Method (ERM) หลายสิบจุด ก่อนเลือกพื้นที่เจาะที่เหมาะสมและดำเนินการเจาะบ่อบาดาลอย่างแม่นยำ จนสามารถสร้างบ่อบาดาลที่มีความสามารถในการผลิตน้ำสะอาดได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ฯ

Prior to drilling operations, our team devoted a lot of time to dozens of Electrical Resistivity Method (ERM) surveys before selecting the appropriate drilling site and conducting accurate well drilling. until the creation of an artesian well capable of producing groundwater to the full potential of the area.

PHASUTA

PVC 4-4" [Class 8.5]

ท่อ PVC ขนาด 4-4" [ชั้น 8.5]

1 YEAR WARRANTY

รับประกัน 1 ปี

150 METERS DEPTH

ความลึก 150 เมตร

FLOW RATE 4 M³/H

ผลิตน้ำ 4 ลบ.ม./ชม.

Open Hole Completion


EFFICIENT
90%
PERFORMANCE
70%
CONVENIENT
85%
ภาพถ่าย

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง