ขุดเจาะ บ่อบาดาล

หน้าหลัก /เจาะบาดาล

บริการเจาะบ่อบาดาลในกำแพงเพชร
โดยช่างชำนาญพื้นที่

ปัจจุบัน ยังมีหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรที่พบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ทีมงานพสุธาคือกลุ่มช่างบาดาลท้องถิ่นที่ชำนาญในการเจาะบาดาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะ มีความเข้าใจสภาพธรณีของพื้นที่ในแต่ละอำเภอเป็นอย่างดี มีรถเจาะบาดาล-อุปกรณ์ที่ทันสมัย เลือกใช้วิธีการเจาะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นนั้นๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้เป็นเจ้าของบ่อบาดาลคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน

โดยทีมงานสามารถเจาะทั้งแบบลม Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer) ในเขตพื้นที่ที่ธรณีเป็นชั้นหินแข็ง และสามารถเจาะระบบน้ำเวียน (Mud Rotary & Reverse Circulation) ในเขตพื้นที่ดินเหนียวและทราย

กำแพงเพชร

เนื่องด้วย จ.กำแพงเพชรถือเป็นพื้นที่เจาะบาดาลได้ยากมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผิวธรณีชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีความหนา 100-150 เมตร ซึ่งสำหรับการใช้งานในภาคการเกษตรสามารถเจาะบ่อบาดาลที่ไม่ลึกมากได้แต่จำเป็นต้องสร้างบ่อบาดาลแบบปิดและทำการกรุกรวด (Cased and Perforated Completion + Gravel Packing) จำนวนมากเพื่อป้องกันเศษฝุ่นทรายไหลเข้าในบ่อบาดาล อย่างไรก็ตามน้ำบาดาลในชั้นความลึกนี้มักมีความขุ่นและอาจมีกลิ่นของโคลน ซึ่งสามารถใช้ในภาคการเกษตรแต่ไม่เหมาะสำหรับภาคครัวเรือนนัก

หากต้องการเจาะบาดาลให้ได้น้ำสะอาดปริมาณมาก จำเป็นต้องเลือกเจาะในช่วงความลึกตั้งแต่ระดับ 200-250 เมตรขึ้นไป ซึ่งช่างบาดาลจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของการเจาะบาดาลแบบลม Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer) ผ่านชั้นหินที่มีความแข็ง มีโพรงลม มีหินร่วง และอุปสรรคในการขุดเจาะต่างๆ ทำให้การดำเนินการเจาะมีความเสี่ยงที่จะไม่สำเร็จสูง ใช้เวลาในการขุดเจาะค่อนข้างนาน ราคากลางในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่กำแพงเพชร อาจสูงถึง 2,500 บาท/เมตร หรือ ไม่ต่ำกว่า 375,000 บาท/บ่อ

ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ

ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า

เลือกใช้แต่ของและอุปกรณ์คุณภาพดี งานตรงสเป็ค-ไม่หมกเม็ด

มีความรับผิดชอบ

ช่างทุกคนตั้งใจทำงานและส่งมอบงานตรงเวลา

เครื่องมือทันสมัย

เราเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

รับประกันงาน

ออกเอกสารสัญญาที่ชัดเจนเป็นธรรมและรับประกันผลงาน

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน

บริการหลังการขายที่ดี

ใส่ใจลูกค้าทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ ดูแลทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ และยังดูแลความช่วยเหลือแม้หมดประกันแล้ว

ราคาบ่อบาดาลกำแพงเพชร

ในการกำหนดราคาค่าเจาะบ่อบาดาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความลึกของบ่อบาดาล ชนิด-ยี่ห้อ-ชั้นคุณภาพของท่อกรุบ่อ รวมไปจนถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งกำหนดความยากง่าย ระยะเวลา และขั้นตอนวิธีการในการขุดเจาะ โดยทีมงานช่างเจาะบาดาลของพสุธาจะเลือกใช้กรรมวิธีในการสร้างบ่อบาดาลให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่

หมายเหตุ
* อ้างอิงราคาน้ำมัน ดีเซล B7 = 30.00~35.00 บาท/ลิตร
* ความลึกในการขุดเจาะสามารถประเมินด้วยการสำรวจทางธรณีวิทยา [รายละเอียด]
* ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงจากระยะทางในการเดินทาง ความสูง-ความลาดชันของพื้นที่ ข้อจำกัดในเข้าหน้างานและการขนส่ง
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตราฐานงาน
รูปแบบบ่อบาดาล
- Cased and Perforated Completion
- Cased and Perforated Completion + Artificial Gravel Packing
- Open Hole Completion (On Request)

วิธีการเจาะ
- Hydraulic Rotary (Mud Rotary & Reverse Circulation)
- Air Drilling (Direct Rotary Air & Down-the-hole Air Hammer)

ผู้ควบคุมการเจาะ
- ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 & 2 - ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำรวจบ่อบาดาล

ตัวอย่างผลงาน

ระบบประปาหมู่บ้าน @วัดไร่หลักขวัญ จ.กำแพงเพชร
ระบบประปาหมู่บ้าน @วัดไร่หลักขวัญ จ.กำแพงเพชร ทีมงานพสุธาให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลในระดับลึกกว่า 250 เมตร สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน @วัดไร่หลักขวัญ จ.กำแพงเพชร

เป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นพื้นที่เจาะบ่อบาดาลได้ยาก เนื่องจากบริเวณผิวดินชั้นบนเป็นชั้นทรายที่มีความหนานับร้อยเมตรจึงจำเป็นต้องขุดเจาะด้วยระบบน้ำวนที่มีปั้มน้ำแรงดันสูงพร้อมใช้สารเบนโทไนท์จำนวนมากเพื่อพยุงโครงสร้างทรายไม่ให้พังตัวลงมา ซึ่งต้องให้ทักษะความชำนาญของช่างและความรวดเร็วในการทำงาน พร้อมเครื่องมือขุดเจาะที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง จึงจะสามารถทำบ่อยากและลึกมากให้สำเร็จได้
ชมผลงาน
ขุดเจาะบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน อ.เมืองกำแพงเพชร
ขุดเจาะบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน อ.เมืองกำแพงเพชร บริเวณอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นพื้นที่เจาะบ่อบาดาลได้ยาก เนื่องจากบริเวณผิวดินชั้นบนเป็นชั้นทรายผสมดินเหนียว (Alluvial Formation) ที่มีความหนานับร้อยเมตรจึงจำเป็นต้องขุดเจาะด้วยระบบน้ำวนที่มีปั๊มน้ำโคลนแรงดันสูงพร้อมใช้สารเบนโทไนท์จำนวนมากเพื่อพยุงโครงสร้างทรายไม่ให้พังตัวลงมากลบบ่อ ซึ่งต้องให้ความชำนาญของช่างบาดาลและความรวดเร็วของลูกทีมในการทำงาน พร้อมเครื่องมือขุดเจาะที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง จึงจะสามารถทำบ่อยากและลึกมากให้สำเร็จได้

ทีมงานพสุธาให้บริการขุดเจาะบ่อบาดาลในระดับลึกกว่า 250 เมตร สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้านของตำบลหนองกรด จ.กำแพงเพชร
ชมผลงาน

ลูกค้าของเรา

client
client
client
client
client
client
client
client

ทีมงานช่างที่มีประสบการณ์พร้อมระบบการทำงานของบริษัทที่ได้มาตราฐาน เราจึงได้รับความไว้วางใจได้ดูแลบริษัทและองค์กรชั้นนำ

หากต้องการใบเสนอราคาและข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดครับ
ตัวอย่าง ผลงาน

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง