พิกัดขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งอยู่ในเขตเป็นพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลอยู่น้อย ชั้นอุทกธรณีกลุ่มชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดมหาสารคาม ประกอบด้วยชั้นหินตะกอน (Sedimentary rocks) หินโคลน หินทรายแป้ง และหินทราย ซึ่งเป็นกลุ่มหินที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงพอที่จะสร้างบ่อบาดาลแบบ Open Hole ทีมงานจึงดำเนินการสร้างบ่อบาดาลแบบถาวรเพื่อให้บ่อบาดาลมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

PHASUTA

PVC 4-4" [Class 8.5]

ท่อ PVC ขนาด 4-4" [ชั้น 8.5]

1 YEAR WARRANTY

รับประกัน 1 ปี

50 METERS DEPTH

ความลึก 50 เมตร

FLOW RATE 4 M³/H

ผลิตน้ำ 4 ลบ.ม./ชม.

Cased & Perforated Completion


EFFICIENT
90%
PERFORMANCE
70%
CONVENIENT
85%


ภาพถ่าย

เจาะบ่อบาดาลราคาเท่าไหร่?

ลูกค้าสามารถประเมินราคาค่าบริการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ด้วยตนเอง